«Lyttemøte» med kulturarrangører i Fredrikstad: rapport om innspill fra SiF

Publisert

23. april inviterte kommunen til et «Lyttemøte» med kulturarrangører i Fredrikstad. Det hele foregikk som seg hør og bør digitalt.
SiF var representert og kunne melde at alle deres medlemmer og kulturbransjen er sterkt påvirket av Korona-situasjonen. Avlyste og utsatte arrangementer preger nå hverdagen. Inntektsgrunnlaget er pr i dag nærmest null for de aller fleste. Mange i vår bransje er enkeltmannsforetak og noen er AS. Uansett er det tøffe tider for mange og støtteordninger fra Nav har for mange grupper latt vente på seg. Våre medlemmer jobber hardt med å minimere sine faste kostander, lete mellom krisepakker, støtteordninger men samtidig prøve å legge planer for kultur i det virkelige livet et stykke der fremme.
Vi presenterte noen ønsker/ideer (fra våre medlemmer) inn mot kommunen for å gjøre situasjonen bedre:

  • Mulighet for å søke en kompensasjon/støtte for tapt inntekt. Det ligger mye jobb i å avlyse en forestilling eller utsette den. Det er jo også allerede lagt ned betydelig jobb i forkant.
  • Legge til rette for nye prosjekter tilpasset smitte-risiko og minimere kostnadene for gjennomføring.
  • Øke bevilgningene og garantere for at oppdrag og anbud som er kansellert vil komme tilbake når samfunnet åpner for det.
  • Bevilge midler til å forbedre og forberede forestillinger og produksjoner lenger frem. Det burde f.eks. være mulig å søke forprosjekt-støtte og støtte til manus-skriving.
  • Lage en digital plattform hvor man har mulighet til å ta billettpenger for sin fremvisning. Et digitalt billettsystem med digital fremvisning.

Vi må selvsagt overleve økonomisk her og nå, men vi må også tenke på vår fremtid i kulturlivet. Hva skjer når «dørene åpnes» igjen? Når det skjer trenger vi god bistand fra både kommunen og næringslivet.

Alle disse sakene og flere som ble presentert på «Lyttemøte» vil SiF jobbe videre med.

Les om møtet på Fredrikstasd kommune websider

Forfatter
Kategorier Nyheter