UNDERSKIRFTKAMPANJE: forsvar kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende!

Publisert

Regjeringen foreslår at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal oppheves 1. november, dette betyr et stort tap i kompetanse og mange vil søke andre yrker.
#RedAlertNorge og #WeAreEvents vil Onsdag 30. sept. markere med å male Norges byer i rødt lys, vi holder også en konsert på Eidsvoll plass og holder appeller og innlegg mot Regjerings forslag!
Signeres av: Freelancerer og Selvstendig næringsdrivende

Klikk her for å lese mer / skrive under kampanien

Forfatter
Kategorier Nyheter, Debatt