Norsk kulturrådet: 16.10. søknadsfrist for Statens stipend for kunstnere

Publisert

Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2021.

Les hele utlysning på Kulturrådets websiden

Forfatter
Kategorier Nyheter