Publisert

Regjeringen foreslår at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal oppheves 1. november, dette betyr et stort tap i kompetanse og mange vil søke andre yrker.
#RedAlertNorge og #WeAreEvents vil Onsdag 30. sept. markere med å male Norges byer i rødt lys, vi holder også en konsert på Eidsvoll plass og holder appeller og innlegg mot Regjerings forslag!
Signeres av: Freelancerer og Selvstendig næringsdrivende

Klikk her for å lese mer / skrive under kampanien

Forfatter
Kategorier Nyheter, Debatt

Publisert

Fredrikstad kommune vedtok i 2019 at det skulle avsettes midler til etableringen av arbeidsstipend for kunstnere. Kulturetaten arbeider nå med hvordan en slik ordning best bør innrettes.

Kulturetaten i Fredrikstad kommune jobber med å etablere et midlertidig arbeidsstipend for kunstnere og ønsker innspill ? Send det til postmottak@fredrikstad.kommune.no og merk e-posten «arbeidsstipend for kunstnere»
Mer om dette på hjemmesidene til Fredrikstad kommune

Forfatter
Kategorier Nyheter, Fredrikstad kommune

Publisert

Gjelten (Direktør i Norsk teater- og orkesterforening) mener:
«Det ligger imidlertid i den levende kunstens natur å strekke seg langt for å møte publikum, og for institusjonene å fylle sitt samfunnsansvar. Det produseres derfor med profesjonalitet og forsiktighet over hele landet, men alle vet at det blir en skjør høst».

Les hele artikkelen på Aftenposten

Forfatter
Kategorier Nyheter, Debatt

Publisert

Gode nyheter for scenekunstmiljøet i Fredrikstad ! Kultur- og miljøutvalget har vedtatt å videreføre den ekstraordinære tilskuddsordningen til kunst- og kultur under koronapandemien. Det er to friske millioner i potten!
Retningslinjene er revidert og det er to friske millioner i potten. Søknadsfrist: 10. august og 1. september.
Les mer om dette på fredrikstad kommune websidene.

Forfatter
Kategorier Nyheter, Covid-19

Publisert

Her er vi ? Interimstyret i Scenekunstrådet har nye medlemmer og liten omrokkering : Leder Desirèe Ulvestad-Grandahl, nestleder og kasserer Paolo Martini, medlemmer Joakim ‘Jokke’ Johansen (på skjermen?), Morten Gjerløw Larsen Privat , Live Skullerud og Helga Aakre. Ann-Jorid Pedersen er vara, Silje Louise Waters er i permisjon

Forfatter
Kategorier Nyheter, Styret