Publisert

23. april inviterte kommunen til et «Lyttemøte» med kulturarrangører i Fredrikstad. Det hele foregikk som seg hør og bør digitalt.
SiF var representert og kunne melde at alle deres medlemmer og kulturbransjen er sterkt påvirket av Korona-situasjonen. Avlyste og utsatte arrangementer preger nå hverdagen. Inntektsgrunnlaget er pr i dag nærmest null for de aller fleste. Mange i vår bransje er enkeltmannsforetak og noen er AS. Uansett er det tøffe tider for mange og støtteordninger fra Nav har for mange grupper latt vente på seg. Våre medlemmer jobber hardt med å minimere sine faste kostander, lete mellom krisepakker, støtteordninger men samtidig prøve å legge planer for kultur i det virkelige livet et stykke der fremme.
Vi presenterte noen ønsker/ideer (fra våre medlemmer) inn mot kommunen for å gjøre situasjonen bedre:

  • Mulighet for å søke en kompensasjon/støtte for tapt inntekt. Det ligger mye jobb i å avlyse en forestilling eller utsette den. Det er jo også allerede lagt ned betydelig jobb i forkant.
  • Legge til rette for nye prosjekter tilpasset smitte-risiko og minimere kostnadene for gjennomføring.
  • Øke bevilgningene og garantere for at oppdrag og anbud som er kansellert vil komme tilbake når samfunnet åpner for det.
  • Bevilge midler til å forbedre og forberede forestillinger og produksjoner lenger frem. Det burde f.eks. være mulig å søke forprosjekt-støtte og støtte til manus-skriving.
  • Lage en digital plattform hvor man har mulighet til å ta billettpenger for sin fremvisning. Et digitalt billettsystem med digital fremvisning.

Vi må selvsagt overleve økonomisk her og nå, men vi må også tenke på vår fremtid i kulturlivet. Hva skjer når «dørene åpnes» igjen? Når det skjer trenger vi god bistand fra både kommunen og næringslivet.

Alle disse sakene og flere som ble presentert på «Lyttemøte» vil SiF jobbe videre med.

Les om møtet på Fredrikstasd kommune websider

Forfatter
Kategorier Nyheter

Publisert

Hei ! Har du et engasjement for scenekunst ? Vil du være med på å sette kursen for Scenekunstrådet i Fredrikstad ? Interimstyret for Scenekunstrådet trenger flere folk fra ulike yrkesgrupper innen scenekunst!
Send:
en mail til styret@scenekunstradet.no
eller
ring Helga på telefon 98646986 om det kan være av interesse :)
eller
send oss melding ved å trykke på knappen «Kontakt» i denne appen.

Forfatter
Kategorier Styret, Nyheter

Publisert

Scenekunstrådet i Fredrikstad stiller spørsmål ved at det kommende regionteatret skal hete «Østfold Internasjonale Teater».

Scenekunstrådet i Fredrikstad (SIF) har som sin første formålsparagraf: Fredrikstad Scenekunstråd skal arbeide for å sikre best mulig rammebetingelser, vekst og utvikling for det profesjonelle scenekunstfeltet i Fredrikstad. Uten å angripe hverken til høyre eller venstre, ønsker vi derfor å stille noen spørsmål ved navnevalget til Østfold internasjonale teater.

90 navneforslag ble sendt inn i forbindelse med navngivingen av det nye frittstående regionale teatret i Fredrikstad, erstatteren til Scenekunst Østfold, som tidligere lå under Østfold Kulturutvikling.

Prosessen frem til løsrivelse har vært lang, mange har ment mye, kulturopprørere har samlet seg i protest og politikere har lyttet og vedtatt. Nå har teatret fått navnet Østfold internasjonale teater.

Vi stiller spørsmål ved hvordan valget er falt på nettopp dette. Når man forteller at det er kommet inn 90 forslag til hva teatret skal hete, hvorfor har det da ikke vært mer åpenhet rundt prosessen? Hvorfor har ikke kulturaktørene i fylket fått være med? De samme kulturaktører som samlet seg på barrikadene for at teatret skulle løsrives i første omgang?

Et navn sier veldig mye om hva noe er – både identitet, innhold og visjon. Bør man ikke da sørge for en åpen prosess hvor man lar kulturaktørene – og ikke minst skattebetalerne som skal finansiere dette teatret – bli hørt? Eller er det slik at den kunstneriske profilen blir best ivaretatt ved at man beslutter dette internt i ØIT?

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover?
Hva er et navn? Man kan være enig eller uenig i om valget som er tatt er godt. Om Østfold internasjonale teater har en lokal forankring, en internasjonal forankring, eller begge deler.

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover? Med tanke på at teatersjefen skal ansettes på åremål, stiller vi i SIF derfor spørsmål ved hvordan kommende teatersjefer skal forholde seg til sine egne kunstneriske intensjoner, når man blir bundet av at teatret har et påtvunget internasjonalt fokus gjennom sitt navn? Hva med det regionale perspektivet, hva med det lokale perspektivet, og ikke minst – hva med perspektivet til de mange kulturaktører som virker i vår region og som, gjennom signerte opprop, engasjement og debatt, har ønsket et profesjonelt teater som kan bygge opp et godt lokalt og regionalt forankret scenekunstmiljø?

Vi oppfordrer derfor ØIT, med både styret og ansatte, til å invitere til et åpent møte hvor de kan få da anledning å både svare på spørsmålene SIF stiller, samt spørsmål kulturoperatører i regionen vår ønsker å stille selv

Klikk her for å gå til artikkelens websiden

Forfatter
Kategorier Administrasjon, Nyheter

Publisert

I dag, 26. november 2019, ble Scenekunstrådet i Fredrikstad presentert under Kulturmølje på Litteraturhuset, og på nyåret lanseres nettside og app. Hold allerede av datoen 5. februar, hvor rådets første årsmøte skal gå av stabelen. Alle som ønsker det kan komme!
Vi kommer til å poste mer informasjon på denne siden fremover, slik at dere kan bli kjent med rådets vedtekter, styresammensetning og ikke minst visjon og planer for scenekunstfeltet i Fredrikstad.
Hilsen oss i styret! 😊✌🏼
(Helga Aakre, Joakim Johansen, Paolo Martini, Desirèe Ulvestad-Grandahl og Silje Louise Waters)

Forfatter
Kategorier Nyheter, Styret

Publisert

Den 18. september 2019 ble Scenekunstrådet i Fredrikstad offisielt stiftet i lokalene til Studium Actoris AS!
Til stedet : Paolo Martini, Helga Aakre, Silje Louise Waters, Desire Ulvestad-Grandahl og Joakim Johansen.

Forfatter
Kategorier Nyheter