Velkommen til påmeldingssiden til Scenekunstrådet i Fredrikstad

For å fortsette med registreringen av medlemskap, gjør følgende:


1) Klikk på knappen ovenfor. Du blir ført videre til et sikret påmeldingskjema utenfor dette webområdet. Ditt medlemskap varer ett kalenderår og er ikke gyldig før kontingenten er innbetalt. Betalingen kan dessverre ikke gjennomføres via Scenekunstrådets app. Etter registreringen, kom tilbake til våre websider ved å klikke på "TILBAKE TIL SCENEKUNSTRADET.NO".


2) Betal din kontingent på ett av følgende vis:

a) Betal med Vipps til SiFs nummer (se under)

b) Overfør medlemskontingenten til SiFs bankonto 1506 3056 089. Merk overføring med "Medlemskontingent 2021"

Medlemskontingent 2021:   kr 300,-