VI ER

SCENEKUNSTRÅDET

 

I FREDRIKSTAD

Litt om

Scenekunstrådet


Om styret i Scenekunstrådet i Fredrikstad


Initiativtagerne har etablert et interimsstyret som representerer en bredde i det profesjonelle scenekunstfeltet.

Styret er operativt frem til den første generalforsamling. Den aller første generalforsamling er planlagt innkalt høsten 2020.

Styret 2020

medlemmer:

Joakim Johansen.

Styremedlem.

Har en mangfoldig og solid erfaring som lystekniker og designer. Joakim har arbeidet med ulike typer teaterforestillinger og har vært på alle kulturhus og scener i fylket vårt. Han er utdannet lystekniker ved NISS i Oslo. Han har også fulgt flere forestillinger av ulik art på turne rundt om i det ganske land. Joakim har også jobbet for artister som Rammstein og Die Krupps.

Silje Louise Waters

Styremedlem.

Har sin dramatikerutdannelsen ved Aarhus Teater i Danmark. Hun har skrevet, regissert og produsert teaterforestillinger i Danmark og i Fredrikstad. Silje var kunstnerisk leder for åpningsseremonien til Winter Classic og byjubileet Fredrikstad 450 i 2017, stod i bresjen for kulturopprøret om regionteater, og jobber nå som kulturrådgiver i nabobyen.

Desirée Ulvestad-Grandahl

Styreleder og daglig leder.

Har snart 35 års fartstid på, bak, nedenfor og ved siden av en scene. Jobber freelance som regissør, dramatiker/tekstforfatter, produsent, sanger og aktør. Jobber med alt fra barn og amatører til voksne profesjonelle. Hun har skrevet flere manus og tekster for scenen, vært innom de fleste barne- og ungdomsteatrene i distriktet på regifronten, vært produsent for mange forestillinger, hatt regi på utallige show, revyer, musikaler og teaterforestillinger og stått på alle distriktets scener.

Paolo Martini.

Nestleder, kasserer

Er en av grunnleggere til teatergruppen Studium Actoris i 1989, og har siden 1997 hatt tilhold i Fredrikstad. Paolo har siden oppstarten dekket rollene som skuespiller, regissør, administrator og mye mer, og har derfor opparbeidet en solid kompetanse skuespillerfaglig og som kulturbedriftutvikler. SA har i tillegg et solid internasjonalt nettverk som Fredrikstad har dratt nytte av gjennom forestillinger, festivaler og turneer med og av internasjonale kunstnere og teatergrupper.

Helga Aakre

Styremedlem.

Har over 25 år i kulturbransjen primært som produksjonsleder og har derfor en solid og bred erfaring innen prosjektledelse av små og store kulturarrangementer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet innen teater/ skuespiller i tillegg administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Har stor kompetanse innen ledelse, utvikling, nettverk , samt etablere gode samarbeidspartnere og gode finansieringsmuligheter. Hun har god erfaring innen kommunikasjon, samt et bredt og innholdsrikt nettverk innen kultur. Arbeider som produksjonsleder og produsent.

Copyright  Scenekunstrådet i Fredrikstad @ All Rights Reserved