Nyheter

Aktiviteter

Nyheter | Scenekunstradet.no

Publisert

«Er det en reell etterspørsel etter alle konsertene som streames, forestillingene som hentes fra arkivene, zoom-debattene, eller er kunstnere og institusjoner redd for å tape terreng og bli usynlige, marginaliserte? Hva vinner man på å kaste seg rundt og hva taper man på å la være? Ikke minst, hvem er det som tør å la være når synlighet er tidens valuta?»
Ine Therese Berg skriver om frykten for at markedet overtar kunsten. Hvem er du hvis du ikke er produktiv?

Les hele artikkelen på Scenekunsten [dot] no

Forfatter
Kategorier Nyheter

Publisert

Scenerkunstrådet i Fredrikstad minner sine medlemmer om førstkommende søknadsfrister for tilskudd fra Norsk kulturrådet:

klikk på følgende linken for å besøke hjemmesiden til NKR:

klikk her for å besøke hjemmesiden til NKR

FRISTER:

ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Norsk kulturfond – Tilskudd til bygg og infrastruktur, bl.a. nybygg, ombygging, oppgraderinger, tekniske fasiliteter, forprosjekter m.m.

03. jun 2020 Kl. 13:00
02. des 2020 Kl. 13:00

Arrangør­støtte scenekunst

Norsk kulturfond – Ordningen gir programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk…

Aspirant­ordningen

Støtte til kunst- og kulturinstitusjonar for å løne aspirantar og sikre mangfald i kunst- og kulturrelaterte yrke.

03. jun 2020 Kl. 13:00

Driftstilskudd

Norsk kulturfond – Årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet.

02. sep 2020 Kl. 13:00

Formidling / gjestespill

Norsk kulturfond – Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

03. jun 2020 Kl. 13:00
02. sep 2020 Kl. 13:00
02. des 2020 Kl. 13:00

Forprosjekt scenekunst

Norsk kulturfond – Støtte til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter.

03. jun 2020 Kl. 13:00
02. sep 2020 Kl. 13:00
02. des 2020 Kl. 13:00

Fri scenekunst – prosjekt (dans) og prosjekt (teater)

Norsk kulturfond – Prosjektstøtte for utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet

02. sep 2020 Kl. 13:00

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper)

Norsk kulturfond – Ordningen skal legge til rette for en tidsbegrenset økonomisk forutsigbarhet for kunstnerisk videreutvikling, planlegging og formidling.

03. jun 2020 Kl. 13:00

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Norsk kulturfond – Støtte til gjestekunstneropphold og gjesteprogrammerer ved norske arenaer.

02. sep 2020 Kl. 13:00

Prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise – kunst og kultur

Norsk kulturfond – prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise – kunst og kultur er en forsøksordning som skal støtte kunstproduksjon, prosjekter og praksiser som tematiserer og gir forståelse og nye innsikter knyttet til miljø- og klimaspørsmål, og som skaper debatt og engasjement i ulike fagmiljøer og i en større offentlighet.

Regionale kompetanse­sentra for dans

Norsk kulturfond – Utviklingsmidler for profesjonelle dansemiljøer.

02. sep 2020 Kl. 13:00

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner (tidl. kompetansehevende tiltak – scenekunst)

Norsk kulturfond – Prosjektstøtte til faglig utvikling på scenekunstområdet.

03. jun 2020 Kl. 13:00
02. sep 2020 Kl. 13:00
02. des 2020 Kl. 13:00

Forfatter
Kategorier Administrasjon, Nyheter

Publisert

23. april inviterte kommunen til et «Lyttemøte» med kulturarrangører i Fredrikstad. Det hele foregikk som seg hør og bør digitalt.
SiF var representert og kunne melde at alle deres medlemmer og kulturbransjen er sterkt påvirket av Korona-situasjonen. Avlyste og utsatte arrangementer preger nå hverdagen. Inntektsgrunnlaget er pr i dag nærmest null for de aller fleste. Mange i vår bransje er enkeltmannsforetak og noen er AS. Uansett er det tøffe tider for mange og støtteordninger fra Nav har for mange grupper latt vente på seg. Våre medlemmer jobber hardt med å minimere sine faste kostander, lete mellom krisepakker, støtteordninger men samtidig prøve å legge planer for kultur i det virkelige livet et stykke der fremme.
Vi presenterte noen ønsker/ideer (fra våre medlemmer) inn mot kommunen for å gjøre situasjonen bedre:

  • Mulighet for å søke en kompensasjon/støtte for tapt inntekt. Det ligger mye jobb i å avlyse en forestilling eller utsette den. Det er jo også allerede lagt ned betydelig jobb i forkant.
  • Legge til rette for nye prosjekter tilpasset smitte-risiko og minimere kostnadene for gjennomføring.
  • Øke bevilgningene og garantere for at oppdrag og anbud som er kansellert vil komme tilbake når samfunnet åpner for det.
  • Bevilge midler til å forbedre og forberede forestillinger og produksjoner lenger frem. Det burde f.eks. være mulig å søke forprosjekt-støtte og støtte til manus-skriving.
  • Lage en digital plattform hvor man har mulighet til å ta billettpenger for sin fremvisning. Et digitalt billettsystem med digital fremvisning.

Vi må selvsagt overleve økonomisk her og nå, men vi må også tenke på vår fremtid i kulturlivet. Hva skjer når «dørene åpnes» igjen? Når det skjer trenger vi god bistand fra både kommunen og næringslivet.

Alle disse sakene og flere som ble presentert på «Lyttemøte» vil SiF jobbe videre med.

Les om møtet på Fredrikstasd kommune websider

Forfatter
Kategorier Nyheter

Publisert

Hei ! Har du et engasjement for scenekunst ? Vil du være med på å sette kursen for Scenekunstrådet i Fredrikstad ? Interimstyret for Scenekunstrådet trenger flere folk fra ulike yrkesgrupper innen scenekunst!
Send:
en mail til styret@scenekunstradet.no
eller
ring Helga på telefon 98646986 om det kan være av interesse :)
eller
send oss melding ved å trykke på knappen «Kontakt» i denne appen.

Forfatter
Kategorier Styret, Nyheter

Publisert

Scenekunstrådet i Fredrikstad stiller spørsmål ved at det kommende regionteatret skal hete «Østfold Internasjonale Teater».

Scenekunstrådet i Fredrikstad (SIF) har som sin første formålsparagraf: Fredrikstad Scenekunstråd skal arbeide for å sikre best mulig rammebetingelser, vekst og utvikling for det profesjonelle scenekunstfeltet i Fredrikstad. Uten å angripe hverken til høyre eller venstre, ønsker vi derfor å stille noen spørsmål ved navnevalget til Østfold internasjonale teater.

90 navneforslag ble sendt inn i forbindelse med navngivingen av det nye frittstående regionale teatret i Fredrikstad, erstatteren til Scenekunst Østfold, som tidligere lå under Østfold Kulturutvikling.

Prosessen frem til løsrivelse har vært lang, mange har ment mye, kulturopprørere har samlet seg i protest og politikere har lyttet og vedtatt. Nå har teatret fått navnet Østfold internasjonale teater.

Vi stiller spørsmål ved hvordan valget er falt på nettopp dette. Når man forteller at det er kommet inn 90 forslag til hva teatret skal hete, hvorfor har det da ikke vært mer åpenhet rundt prosessen? Hvorfor har ikke kulturaktørene i fylket fått være med? De samme kulturaktører som samlet seg på barrikadene for at teatret skulle løsrives i første omgang?

Et navn sier veldig mye om hva noe er – både identitet, innhold og visjon. Bør man ikke da sørge for en åpen prosess hvor man lar kulturaktørene – og ikke minst skattebetalerne som skal finansiere dette teatret – bli hørt? Eller er det slik at den kunstneriske profilen blir best ivaretatt ved at man beslutter dette internt i ØIT?

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover?
Hva er et navn? Man kan være enig eller uenig i om valget som er tatt er godt. Om Østfold internasjonale teater har en lokal forankring, en internasjonal forankring, eller begge deler.

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover? Med tanke på at teatersjefen skal ansettes på åremål, stiller vi i SIF derfor spørsmål ved hvordan kommende teatersjefer skal forholde seg til sine egne kunstneriske intensjoner, når man blir bundet av at teatret har et påtvunget internasjonalt fokus gjennom sitt navn? Hva med det regionale perspektivet, hva med det lokale perspektivet, og ikke minst – hva med perspektivet til de mange kulturaktører som virker i vår region og som, gjennom signerte opprop, engasjement og debatt, har ønsket et profesjonelt teater som kan bygge opp et godt lokalt og regionalt forankret scenekunstmiljø?

Vi oppfordrer derfor ØIT, med både styret og ansatte, til å invitere til et åpent møte hvor de kan få da anledning å både svare på spørsmålene SIF stiller, samt spørsmål kulturoperatører i regionen vår ønsker å stille selv

Klikk her for å gå til artikkelens websiden

Forfatter
Kategorier Administrasjon, Nyheter

Publisert

Vi takker alle fremmøtte for et spennende åpent møte om veien videre for Scenekunstrådet i Fredrikstad.
Takk til speedforedragsholderne som delte sine tanker med oss; kultursjef i Fredrikstad kommune, Ole-Henrik Holøs Pettersen, leder for kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad, Erik Skauen (MDG), Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad og Hvaler og Kjell Arne Græsdal fra Fredrikstad Næringsforening.
Takk også til alle som deltok i gruppearbeid og la frem sine tanker på slutten av møtet.
Følg oss videre for:
- Å få beskjed om når appen vår ligger klar i App Store
- Dato og innhold for første kurskveld/faglig påfyll
- Konstituering og årsmøte
- Informasjon om medlemsskap- og fordeler

Forfatter

Publisert

I dag, 26. november 2019, ble Scenekunstrådet i Fredrikstad presentert under Kulturmølje på Litteraturhuset, og på nyåret lanseres nettside og app. Hold allerede av datoen 5. februar, hvor rådets første årsmøte skal gå av stabelen. Alle som ønsker det kan komme!
Vi kommer til å poste mer informasjon på denne siden fremover, slik at dere kan bli kjent med rådets vedtekter, styresammensetning og ikke minst visjon og planer for scenekunstfeltet i Fredrikstad.
Hilsen oss i styret! 😊✌🏼
(Helga Aakre, Joakim Johansen, Paolo Martini, Desirèe Ulvestad-Grandahl og Silje Louise Waters)

Forfatter
Kategorier Nyheter, Styret

Aktiviteter | Scenekunstradet.no

Publisert

Scenekunstrådet i Fredrikstad inviterer til åpent informasjons og dialog møte på Speilet Blå Grotte i Fredrikstad 05.02, kl. 17.00-20.00
SiF vil lansere sin app og nettside.
Vi vil presentere framdrift og hvordan vi ser for oss SiF sitt arbeid.

I tillegg vil vi veldig gjerne høre fra deg som har et engasjement for kunst og kulturlivet i byen vår:
- Hva ønsker skuespillere , regissører og tekstforfattere fra og med et Scenekunstråd ?
- Hva ønsker teknikere?
- Hva ønsker scenografer / kostyme?
- Hva ønsker politikere?
- Hva ønsker kulturetaten?
- Hva ønsker private aktører/ scener fra et Scenekunstråd ?
- Hva ønsker offentlige aktører / scener?

Forfatter
Kategorier Aktiviteter

Copyright  Scenekunstrådet i Fredrikstad @ All Rights Reserved