VÅRE TJENESTER

KOMPETANSEHEVING - RÅDGIVNING - NETTVERKSBYGGING

 

Scenekunstrådet sitter på lang og mangfoldig erfaring som vi gjerne vil dele!

Man lærer så lenge man lever.


Vi har en lang og mangfoldig erfaring innen scenekunstfeltet som vi vil gjerne dele ! Vi har kunnskapen. Prøv oss.

Rådet vil bidra med å:


• arrangere faglige kurs og seminarer.
• informere om medlemmenes egne faglige kurs og seminarer.
• skape medlemsfordeler for deltagelse i eksterne faglige kurs og seminarer.
• invitere til kulturelle opplevelser tilknyttet faglig påfyll.

Vi er Kunskapsrike


Vi har en lang og mangfoldig erfaring innen scenekunstfeltet som vi vil gjerne dele !

Vi har kunnskapen. Prøv oss.

Rådet vil bidra med å:


• veilede inn mot søknadsprosesser og prosjektutvikling.

• være din "kulturguide" for å finne din vei i "tilskuddsjungelen"
• veilede for sceneproduksjon og arrangementsavvikling.
• tale din sak inn mot offentlige instanser.
• være et rådgivende organ for administrasjon, offentlige instanser og politikere.

Vi har Kontakter


Rådet vil bidra med å:


• skape møteplasser for scenekunstfeltet i Fredrikstad, gjennom blant annet møtevirksomhet, fysiske samlingspunkt og kontaktfunksjonen i appen.