VÅRE TJENESTER

KOMPETANSEHEVING - RÅDGIVNING - NETTVERKSBYGGING

 

Scenekunstrådet sitter på lang og mangfoldig erfaring som vi gjerne vil dele!

Rådet vil bidra med å:


• arrangere faglige kurs og seminarer.
• informere om medlemmenes egne faglige kurs og seminarer.
• skape medlemsfordeler for deltagelse i eksterne faglige kurs og seminarer.
• invitere til kulturelle opplevelser tilknyttet faglig påfyll.

Rådet vil bidra med å:


• veilede inn mot søknadsprosesser og prosjektutvikling.

• være din "kulturguide" for å finne din vei i "tilskuddsjungelen"
• veilede for sceneproduksjon og arrangementsavvikling.
• tale din sak inn mot offentlige instanser.
• være et rådgivende organ for administrasjon, offentlige instanser og politikere.

Rådet vil bidra med å:


• skape møteplasser for scenekunstfeltet i Fredrikstad, gjennom blant annet møtevirksomhet, fysiske samlingspunkt og kontaktfunksjonen i appen.